new_eksploziona
  • Izrada elaborata o prostornom rasprostiranju i kategorizaciji zona opasnosti sa rješenjem protueksplozijske zaštite električnih uređaja i instalacija u tim zonama u svim slučajevima mogućih pojava eksploziono ugrožavajućih paro-gaso-prašinastih smjesa
  • Izrada elaborata o stanju izvedene protueksplozijske zaštite električnih instalacija i uređaja u određenim i kategorisanim zonama opasnosti, sa rješenjima za eventualnu sanaciju stanja
  • Izrada elaborata o zaštitnim mjerama vezanim za opasnosti od električne struje u određenim i kategorisanim zonama opasnosti
  • Izrada elaborata o utvrđivanju statičkog elektriciteta u određenim zonama opasnosti sa rješenjima za eventualnu sanaciju stanja
error: Content is protected !!