new_electric
  • Pregled i ispitivanje električnih postrojenja, uređaja i instalacija
  • Ispitivanje efikasnosti primjene zaštite od električnog udara
  • Pregled, mjerenje i ispitivanje otpora zaštitnih i pogonskih uzemljenja
  • Mjerenje otpora izolacije
  • Pregled i ispitivanje gromobranskih instalacija
  • Ispitivanje visokonaponske izolacione opreme
  • Mjerenje statičkog elektriciteta
  • Mjerenje provodljivosti podne obloge
error: Content is protected !!