new_dokumentacija
 • Pregled primjenjensoti mjera zaštite od požara kroz projektnu dokumentaciju
 • Ovjera projektne dokumentacije sa aspekta zaštite od požara
 • Izrada Elaborata zaštite od požara na projektnu dokumentaciju
 • Izrada Glavnih projekata zaštite od požara
 • Konsultacije u fazi izrade projektne dokumentacije
 • Tehnička revizija projektne dokumentacije sa izradom izvještaja
 • Stručni nadzor u realizaciji mjera zaštite od požara u toku izgradnje objekata
 • Pregled izvedenog stanja objekata, postrojenja i instalacija sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara
 • Stručni nadzor nad izvođenjem instalacija za automatsku dojavu i gašenje požara
 • Nadzor nad izvođenjem električnih uređaja i instalacija i njihove zaštite u eksploziono ugroženim prostorima
 • Stručna analiza, odnosno vještačenje uzroka izbijanja požara
error: Content is protected !!