new_projektovanje
  • Projektovanje i ugradnja automatskih stabilnih sistema za gašenje požara vodom (SPRINKLER SISTEMA), ugljendioksidom, gasom FM 200, NOVEC, pjenom , prahom, aerosol sistema, wet chemical F (gašenje gašenje požara u kuhinjama),
  • Projektovanje i ugradnja automatskih sistema za dojavu požara, te za detekciju eksplozivnih i toksičnih gasova kao i svih vrsta sigurnosnih sistema
  • Projektovanje optimalnog rasporeda i broja mobilne opreme i vrste sredstava za gašenje požara
  • Projektovanje objekata, uređaja i instalacija za snabdjevanje vodom za gašenje požara, kao i projektovanje vanjske i unutrašnje hidrantske mreže za sve vrste objekata
  • Projektovanje objekata specifičnih sa aspekta zaštite od požara i eksplozija, kao i objekata za druge namjene sa svim pripadajućim instalacijama
  • Projektovanje postrojenja i instalacija za sve vrste gasova
  • Izrada projektnih uslova sa aspekta zaštite od požara i eksplozija kod projektovanja svih faza investiciono-tehničke dokumentacije za sve vrste objekata
error: Content is protected !!