new_servis
  • Periodični i kontrolni pregled svih tipova aparata za gašenje požara
  • Servisiranje, punjenje i održavanje svih tipova aparata za gašenje požara
  • Ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti hidrantske mreže i opreme
  • Ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti dišnih izolacionih aparata
  • Ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti te servisiranje i održavanje svih tipova automatskih sistema za gašenje požara
  • Ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti te sevisiranje i održavanje automatskih sistema za dojavu požara
  • Ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti te sevisiranje i održavanje automatskih sistema za detekciju eksplozivnih i toksičnih gasova
  • Ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti,te servisiranje proptivpožarnih vrata i klapni
  • Ispitivanje protupanične rasvjete
error: Content is protected !!