risk-management

Akt o procjeni rizika – Proving d.o.o

Proving d.o.o i Proving inžinjering d.o.o Sarajevo se bavi aktivnostima iz oblasti zaštite na radu, te omogućava svojim klijentima ispunjavanje zakonskih uvjeta i sigurnost radnika prilikom obavljanja poslovnih aktivnosti.READ MORE

dokumentacija-znr

Zaštita na radu – Proving d.o.o

Proving d.o.o i Proving inžinjering d.o.o Sarajevo se bavi aktivnostima iz oblasti zaštite na radu, te omogućava svojim klijentima ispunjavanje zakonskih uvjeta i sigurnost radnika prilikom obavljanja poslovnih aktivnosti.READ MORE

simboli

Sigurnosni znakovi na mjestu rada

Proving d.o.o Sarajevo se bavi aktivnostima iz oblasti zaštite na radu, te omogućava svojim klijentima ispunjavanje zakonskih uvjeta i sigurnost radnika prilikom obavljanja poslovnih aktivnosti.READ MORE

slika

Zaštita okoliša

Proving d.o.o Sarajevo se bavi aktivnostima iz oblasti zastita okolisa, te omogućava klijentima da ispunjavaju sve zakonske norme i uslove koje su potrebne.READ MORE

admin-ajax

Ispitivanje radne sredine – Mikroklima

Proving d.o.o Sarajevo se bavi aktivnostima ispitivanja radne sredine/mikroklima, te omogućava poslodavcima ispunjavanje zakonskih obaveza i normi, ali i uposlenicima kompanija da rade u odgovarajućoj radnoj sredini. U nastavku Vama donosimo više informacija o ovoj oblasti.READ MORE

mlaznica

Šta je zaštita od požara ?

Proving d.o.o Sarajevo se već 30 godina bavi aktivnostima iz oblasti zaštite od požara na području Bosne i Hercegovine, te donosi nove vrijednosti, kvalitetan rad i sigurnost kod svojih klijenata.

Opće je poznato da je potrebno poduzeti određene mjere koje će ispuniti obaveze i norme koje zakon propisuju po pitanju zaštite od požara, ali da bi vam bilo jasnije šta su te mjere i aktivnosti i kakve zadatke imaju i zbog čega se poduzimaju, donosimo vam kratko objašnjenje u nastavku teksta.

Zaštita od požara obuhvaća skup aktivnosti čiji je cilj smanjenje rizika nastanka požara, odnosno brzo i kvalitetno gašenje požara ako do istog dođe. Pri tome je potrebno osigurati ispravno funkcioniranje sustava za detekciju i dojavu požara te sustava za gašenje požara. Potrebno je definirati sve radnje koje je potrebno poduzeti u slučaju nastanka požara.

Kod pravnih osoba poslodavac je obavezan izraditi planove evakuacije i spašavanja, upoznati sve zaposlenike sa navedenim planovima te provoditi redovite vježbe evakuacije. Potrebno je odrediti i osposobiti osobe zadužene za provođenje evakuacije. Vježbe evakuacije potrebno je provoditi najmanje jednom u dvije godine. Prema Zakonu o zaštiti od požara svaki zaposlenik mora biti osposobljen za početno gašenje požara u trajanju od osam sati kako bi se osigurala učinkovita zaštita pučanstva i imovine ugroženih požarom.

Za više informacija po pitanju aktivnosti za zaštitu od požara, kontaktirajte nas na :

📧 Mail : info@proving.ba
☎️ Kontakt broj : +387 33 663 100
ili preko Facebook Messengera.
error: Content is protected !!