kisspng-serbia-natural-environment-environmental-protectio-earth-protect-the-earth-5a838f8e4d1386-6677095715185714063157
  • Izrada Zahtjeva za okolišnu dozvolu i zahtjeva za obnovu okolišne dozvole na federalnom i kantonalnim nivoima
  • Izrada Plana upravljanja otpadom
  • Izrada Plana upravljanja građevinskim otpadom na nivou Idejnog i/ili Glavnog projekta
  • Izrada Plana sprječavanja nesreća velikih razmjera
  • Izrada Izvještaja o stanju sigurnosti
  • Unutarnji i vanjski planovi intervencije
  • Savjetodavne usluge iz zakonske regulative,  smjernica i standarda u oblasti zaštite okoliša (kvalitet zraka, emisije u zrak, otpadne vode, buka, otpad)
  • Savjetodavne usluge u cilju prijedloga mjera i rokova za postepeno smanjenje emisija
  • Interni operativni plan za djelovanje u slučajevima proglašavanja epizoda zagađenosti zraka
error: Content is protected !!