new_dokumentacija
  • Pregled primjenjenosti mjera zaštite na radu kroz projektnu dokumentaciju
  • Ovjera projektne dokumentacije sa aspekta zaštite na radu
  • Izrada Elaborata zaštite na radu na projektnu dokumentaciju
  • Konsultacije u fazi izrade projektne dokumentacije
  • Stručni nadzor u realizaciji mjera zaštite na radu u toku izgradnje objekata
  • Pregled izvedenog stanja objekata, postrojenja i instalacija sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite na radu
error: Content is protected !!