new_servis
  • Pregled oruđa i uređaja za rad
  • Izdavanje upotrebnih dozvola
  • Izrada uputstava za siguran rad sredstvima rada
  • Ispitivanje posuda pod pritiskom
  • Ispitivanje i podešavanje sigurnosnih ventila
error: Content is protected !!