normativna_djelatnost
  • Izrada detaljnih energetskih audita za objekte s jednostavnim tehničkim sistemom
  • Izrada detaljnih energetski audita za objekte s složenim tehničkim sistemima
  • Izrada i izdavanje energetski certifikata za objekte s jednostavnim i složenim sistemima