Društvo “PROVING” d.o.o. Sarajevo osnovano je 1989. godine od strane grupe entuzijasta koji su radili u oblasti zaštite, kao prvo privatno društvo za obavljanje poslova zaštite od požara u Ex-Jugoslaviji. Početkom svog rada društvo se počelo baviti izradom planova zaštite od požara, pravilnika, elaborata o zonama opasnosti, projektovanjem objekata specifičnih sa aspekta zaštite od požara, pregledom i ispitivanjem elektro instalacija te pregledom i servisiranjem opreme za gašenje požara.

U ratnom razdoblju u ekstremno teškim uslovima društvo nastavlja sa radom sa dva uposlenika na radnoj obavezi koji vrše održavanje ispravnosti opreme za gašenje požara na objektima koji su bili od posebnog značaja za odbranu BiH. U toku izgradnje tunela te postavljanja instalacije za snabdjevanje grada Sarajeva gorivom i električnom energijom aktivno se angažuje na realizaciji mjera zaštite od požara na ovim instalacijama.

1995. godine društvo intenzivnije započinje svoj rad sa novim kadrovskim pojačanjem i zavidnu tehničku opremljenost, te dobiva sva potrebna ovlaštenja od nadležnih ministarstava za obavljane poslova zaštite od požara i zaštite na radu.

Obzirom na potrebe tržišta u drugoj polovini 1998. godine društvo PROVING osniva svoju firmu «Proving inžinjering» d.o.o. Sarajevo koja se počinje baviti proizvodnjom montažom, prodajom i servisom opreme i uređaja za gašenje i dojavu požara.

Danas je «PROVING» respektabilna firma u oblasti zaštite od požara i zaštite na radu, koja izuzetno puno ulaže u unaprijeđenje svog poslovanja, edukaciju uposlenika te nastoji biti u skladu sa najmodernijim trendovima, a dokaz tome je i posjedovanje certifikata ISO 9001:2008.

Definitivan dokaz sposobnosti i potencijala «PROVING»-a je pračenje izgradnje najvećih nebodera na Balkanu «BOSMAL», sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara i zaštite na radu uz montažu  sprinkler instalacije za gašenje požara, postavljene  u garažama i poslovnom dijelu objekta.
«PROVING» je pratio izgradnju največeg broja poslovnih i tržnih centara kao što su Mercator, Unitic, Interex, Wisa, Robot, BBI, Alta, SCC,hotel Marriot, te proizvodnih pogona preduzeća Bosnalijek, Coca Cola, Megatti, Standard, Emka,Bekto, Pobjeda Ginex,  te veliki broj objekata kolektivnog stanovanja i objekata razne namjene.
Društvo sarađuje sa velikim brojem firmi širom BiH, kojima na vrlo kvalitetan način pruža svoje usluge čime je sebi obezbjedilo mjesto među najboljima.

Društvo raspolaže sa najsavremenijom opremom za ispitivanja u oblasti zaštite od požara i zaštite na radu i kadrovima sa velikim iskustvom.

U cilju unapređenja svoje tehnoligije i stručnog osposobljavanja društvo sarađuje sa preduzećima i Institutima koji se bave ovom djalatnošću iz cijele Evrope i aktivno učestvuje u većini svjetskih skupova ove oblasti, prateći svjetske trendove, brižljivo čuvajući kvalitet kao svoje glavno obilježje.

PONOSNI SMO NA NAŠ DOSADAŠNJI RAD
256

URAĐENIH PROJEKATA

3500

IZVRŠENIH PREGLEDA

316

ODRŽANIH EDUKACIJA

400

ZADOVOLJNIH KLIJENATA

KONTAKTIRAJTE NAS
SJEDIŠTE

Tel/Fax: + 387 33 610 264; 663 100; 664 100
Ul. Milana Preloga bb
71000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina

 

PROIZVODNO PRODAJNI OBJEKAT

Ul. Safeta Zajke 115c
Sarajevo, Bosna i Hercegovina