• elektro

  Ispitivanje (atest) elektroinstalacija i gromobranskih instalacija

  Proving d.o.o je ovlaštena kompanija koja posjeduje rješenje za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite od požara i izradu potrebne zakonske dokumentacije....

 • obuka5

  Obuka radnika iz oblasti Zaštite na radu i Zaštite od požara – Proving d.o.o

  Proving d.o.o je ovlaštena kompanija koja posjeduje rješenje za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite od požara i izradu potrebne zakonske dokumentacije....

 • kuhinja-nape

  Protupožarni sistemi za nape u kuhinjama – Proving d.o.o

  Proving d.o.o se bavi projektiranjem, montažom, puštanjem u rad i održavanjem protupožarnih sistema za zaštitu kuhinjskih napa od požara. Ovakvi sistemi su predviđeni za ugradnju i korištenje u komercijalnim i profesionalnim kuhinjama gdje se u upotrebi mogu naći električni uređaji i gasne instalacije....

 • risk-management

  Akt o procjeni rizika – Proving d.o.o

  Zaštitom na radu osiguravaju se uvjeti rada, bez opasnosti za život i zdravlje koje je prema Zakonu o zaštiti na radu (Službene novine FBiH 79/20), dužan osigurati poslodavac. Vodeći se ovim zakonom donesena su pravila o procjeni rizika tj. načini i postupci procjene rizika....

 • dokumentacija-znr

  Zaštita na radu – Proving d.o.o

  Proving d.o.o je ovlaštena kompanija koja posjeduje rješenje za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu i izradu potrebne zakonske dokumentacije....

 • dokumentacija

  Izrada dokumentacije iz oblasti Zaštita od požara – Proving d.o.o

  Proving d.o.o je ovlaštena kompanija koja posjeduje rješenje za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite od požara i izradu potrebne zakonske dokumentacije....

 • pp-mobiak

  Prodaja vatrogasnih aparata – Proving inžinjering

  Proving inžinjering u svom prodajnom asortimanu ima široki spektar raznih proizvoda koji su potrebni kako bi se naši klijenti na najbolji mogući način zaštitili od požara. U našoj ponudi opreme za hidrantsku mrežu ćete pronaći :...

 • ho2

  Prodaja hidrantska oprema – Proving inžinjering

  Proving inžinjering u svom prodajnom asortimanu ima široki spektar raznih proizvoda koji su potrebni kako bi se naši klijenti na najbolji mogući način zaštitili od požara. U našoj ponudi opreme za hidrantsku mrežu ćete pronaći :...

 • servispp

  Servis protupožarnih (PP) aparata – Proving inzinjering

  Proving d.o.o i Proving inžinjering d.o.o Sarajevo se bavi aktivnostima iz oblasti zaštite na radu, te omogućava svojim klijentima ispunjavanje zakonskih uvjeta i sigurnost radnika prilikom obavljanja poslovnih aktivnosti....

 • simboli

  Sigurnosni znakovi na mjestu rada

  Proving d.o.o Sarajevo se bavi aktivnostima iz oblasti zaštite na radu, te omogućava svojim klijentima ispunjavanje zakonskih uvjeta i sigurnost radnika prilikom obavljanja poslovnih aktivnosti....

 • slika

  Zaštita okoliša

  Proving d.o.o Sarajevo se bavi aktivnostima iz oblasti zastita okolisa, te omogućava klijentima da ispunjavaju sve zakonske norme i uslove koje su potrebne....

 • admin-ajax

  Ispitivanje radne sredine – Mikroklima

  Proving d.o.o Sarajevo se bavi aktivnostima ispitivanja radne sredine/okoliša, te omogućava poslodavcima ispunjavanje zakonskih obaveza i normi, ali i uposlenicima kompanija da rade u odgovarajućoj radnoj sredini....

error: Content is protected !!