Zaštita okoliša

Proving d.o.o Sarajevo se bavi aktivnostima iz oblasti zastita okolisa, te omogućava klijentima da ispunjavaju sve zakonske norme i uslove koje su potrebne.

Osnovna načela i ciljevi zaštite okoliša su :

 • zaštita života i zdravlja ljudi,
 • zaštita biljnog i životinjskog svijeta, georaznolikosti, bioraznolikosti i očuvanje ekološke sredine.
 • zaštita i poboljšanje kakvoće pojedinih sastavnica okoliša,
 • zaštita ozonskog omotača i ublažavanje klimatskih promjena,
 • zaštita i obnavljanje kulturnih i estetskih vrijednosti krajobraza,
 • sprječavanje velikih nesreća koje uključuju opasne tvari,
 • sprječavanje i smanjenje onečišćenja okoliša,
 • trajna uporaba prirodnih dobara,
 • racionalno korištenje energije i poticanje uporabe obnovljivih izvora energije,
 • uklanjanje posljedica onečišćenja okoliša,
 • poboljšanje narušene prirodne ravnoteže i ponovno uspostavljanje njezinih regeneracijskih sposobnosti,
 • ostvarenje održive proizvodnje i potrošnje,
 • napuštanje i nadomještanje uporabe opasnih i štetnih tvari,
 • održivo korištenje prirodnih dobara,
 • osiguranje i razvoj dugoročne održivosti,
 • unaprjeđenje stanja okoliša i osiguravanje zdravog okoliša.

 

Neke od aktivnosti koje se poduzimaju prilikom ispitivanja radne sredine su :

 • Izrada Zahtjeva za okolišnu dozvolu i zahtjeva za obnovu okolišne dozvole na federalnom i kantonalnim nivoima
 • Izrada Plana upravljanja otpadom
 • Izrada Plana upravljanja građevinskim otpadom na nivou Idejnog i/ili Glavnog projekta
 • Izrada Plana sprječavanja nesreća velikih razmjera
 • Izrada Izvještaja o stanju sigurnosti
 • Unutarnji i vanjski planovi intervencije
 • Savjetodavne usluge iz zakonske regulative,smjernica i standarda u oblasti zaštite okoliša
 • Savjetodavne usluge u cilju prijedloga mjera i rokova za postepeno smanjenje emisija
 • Interni operativni plan za djelovanje u slučajevima proglašavanja epizoda zagađenosti zraka

 

Za više informacija po pitanju aktivnosti iz oblasti zaštite okoliša, kontaktirajte nas na :

📧 Mail : info@proving.ba
☎️ Kontakt broj : +387 33 663 100
ili preko Facebook Messengera.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

error: Content is protected !!