Protupožarni sistemi za nape u kuhinjama – Proving d.o.o

Proving d.o.o se bavi projektiranjem, montažom, puštanjem u rad i održavanjem protupožarnih sistema za zaštitu kuhinjskih napa od požara. Ovakvi sistemi su predviđeni za ugradnju i korištenje u komercijalnim i profesionalnim kuhinjama gdje se u upotrebi mogu naći električni uređaji i gasne instalacije.

S toga su kompanije koje koriste kuhinje na komercijalnoj osnovi dužne ugraditi navedene sisteme, a sve prema odredbama važećih pravilnika i zakona.

Šta uzrokuje požar u restoranima?

Postoji problem koji se ponavlja, nedostatak odgovarajuće obuke osoblja, posebno kada osoblje obezbjeđuju agencije ili franšize. Međutim, požari u restoranima direktno su povezani sa tri glavna uzroka: 25% počinje od kuhinjskih aparata, 23% od štednjaka i 17% je električno. Jednostavna obuka za sigurnost od požara pomaže u smanjenju širenja i obuzdavanju požara, kada se informira o rizicima i upotrebi opreme za gašenje požara.

Ugradnja sistema koji neometaju rad kuhinje, a osiguravaju zaštitu kuhinjske nape i elemenata od štete koja može nastati od eventualnog požara, a takođe uveliko smanjuje mogućnost nastanka velikog požara.

Protupožarni sistem za nape u kuhinjama se sastoji od :

 • Boce odgovarajuće veličine u skladu sa potrebama nape
 • Odobreni (UL/FM) linearni kabel za detekciju toplote sa aktivacionim temperaturama
 • Mlaznice
 • Upravljačka jedinica i ostala potrebna oprema

Zadaci sistema za zaštitu nape od požara su:

 • detekcija požara
 • gašenje požara
 • hlađenje štićene površine
 • sprečavanje povratnih požara

Karakteristike sistema su :

 • iznimno pouzdan sistem
 • automatski sistem sa opcijom ručnog aktiviranja
 • Odobreni (UL/FM) linearni kabel za detekciju toplote sa aktivacionim temperaturama
 • cjevovod sustava gašenja s mlaznicama
 • estetski prihvatljiv proizvod za kuhinje
 • brza ugradnja

Prednosti sistema su:

 • jednostavno održavanje
 • jednostavno čišćenje nakon gašenja
 • iznimno pouzdana detekcija požara

Proving d.o.o vam obezbjeđuje :

 • projektovanje sistema za gašenje požara u kuhinjskim napama
 • montaža sistema
 • puštanje u rad i ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti
 • Periodični pregledi i održavanje sistema za gašenje u napama u kuhinji

 

 

Za sve dodatne informacije, kontaktirajte nas.

📧 Mail : info@proving.ba

☎️ Kontakt broj : +387 33 663 100
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

error: Content is protected !!