Izrada dokumentacije iz oblasti Zaštita od požara – Proving d.o.o

Proving d.o.o i Proving inžinjering d.o.o Sarajevo se bavi aktivnostima iz oblasti zaštite na radu, te omogućava svojim klijentima ispunjavanje zakonskih uvjeta i sigurnost radnika prilikom obavljanja poslovnih aktivnosti.

IZRADA DOKUMENTACIJE IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA – PROVING d.o.o SARAJEVO

Zaštita od požara je oblast koja je obavezni dio svakodnevne zaštite ljudskih života i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća koje mogu zadesiti svakog pojedinca i poslovni objekat ili prostor. Prema zakonu o zaštiti od požara i vatrogastvu, u privrednim društvima i drugim pravnim subjektima, odgovorna osoba za Zaštitu od požara je direktor ili nadležna osoba.

dokumentacija

Proving d.o.o je ovlaštena kompanija koja posjeduje rješenje za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite od požara i izradu potrebne zakonske dokumentacije kao što su :

1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
5) izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primijenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.

Za više informacija o navedenoj dokumentaciji molimo vas da nam se javite na :

📧 Mail : info@proving.ba

☎️ Kontakt broj : +387 33 771 980
ili preko Facebook Messengera.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

error: Content is protected !!