oprema

prodaja opreme za detekciju i dojavu požara

Nudimo Vam slijedeće proizvode kompanije “Schrack Seconet”:

 • Vatrodojavne centrale
 • Centrale za sisteme gašenja
 • Centralne nadzorne sisteme
 • Detektore požara
 • Integral RemoteControl Panel softver
 • Specijalne detektore

prodaja bolničke signalizacije

Proizvođač bolničke signalizacije je kompanija “Scharck Seconet”.

prodaja aparata za gašenje početnih požara


prodaja hidrantske opreme

Nudimo Vam hidrantsku opremu kompanije “STS Metal”

prodaja opreme i komponenti za stabilne uređaje za gašenje


prodaja opreme i uređaja za detekciju eksplozivnih gasova i ostalih sigurnosnih sistema


prodaja opreme za zaštitu na radu

 • zaštitna odjeća i obuća
 • zaštitne kacige
 • zaštitne rukavice
 • zaštitne cipele
 • ostalo

prodaja protupožarnih vrata

Nudimo Vam protupožarna vrata kompanija “Metalind”

prodaja protupožarnih građevinskih materijala

Empty section. Edit page to add content here.

prodaja automatskih protupožarnih rolo zavjesa i pripadajuće opreme

Automatska protivpožarna zavjesa Typ Fibershield System Stöbich za odvajanje protivpožarnih sektora sa definisanim ciljem zaštite Klasse E 90.

prodaja sistema za automatsko gašenje požara - NOVEC i AEROSOL

Empty section. Edit page to add content here.
PROVING inžinjering doo

Ul. Safeta Zajke 115c
7100 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina

Tel: + 387 33 771 987
Fax: +387 33 771 994
email : prodaja@proving.ba