Akt o procjeni rizika – Proving d.o.o

Proving d.o.o i Proving inžinjering d.o.o Sarajevo se bavi aktivnostima iz oblasti zaštite na radu, te omogućava svojim klijentima ispunjavanje zakonskih uvjeta i sigurnost radnika prilikom obavljanja poslovnih aktivnosti.

AKT O PROCJENI RIZIKA – PROVING d.o.o SARAJEVO

Zaštitom na radu osiguravaju se uvjeti rada, bez opasnosti za život i zdravlje koje je prema Zakonu o zaštiti na radu (Službene novine FBiH 79/20), dužan osigurati poslodavac.
Vodeći se ovim zakonom donesena su pravila o procjeni rizika tj. načini i postupci procjene rizika.

Riječ je o postupku kojim se utvrđuje razina opasnosti i štetnosti na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini u smislu nastanka ozljede na radu, profesionalne bolesti, bolesti u svezi s radom te poremećaja u procesu rada koji bi mogao izazvati štetne posljedice za sigurnost i zdravlje radnika.
Poslodavac vrši procjenu rizika za svako radno mjesto i mjesto rada u radnoj okolini.

Izrada akta o procjeni rizika obuhvaća:

  • Analizu organizacije rada
  • Utvrđivanje opasnosti i štetnosti na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini
  • Procjenjivanje rizika u odnosu na opasnosti i štetnosti
  • Utvrđivanje načina i mjera za otklanjanje, smanjenje ili sprečavanje rizika

Usluge

– Procjena rizika na mjestima rada i radne okoline
– Interni akt o zaštiti na radu
– Periodični pregledi i ispitivanja sredstava za rad i sredstava i opreme osobne zaštite
– Periodični pregledi i ispitivanja fizičkih, kemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama
– Osposobljavanje djelatnika za siguran rad

dokumentacija-znr

 

 

Za sve dodatne informacije, kontaktirajte nas.

📧 Mail : info@proving.ba

☎️ Kontakt broj : +387 33 771 980
ili preko Facebook Messengera.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

error: Content is protected !!