risk-management

Akt o procjeni rizika – Proving d.o.o

Proving d.o.o i Proving inžinjering d.o.o Sarajevo se bavi aktivnostima iz oblasti zaštite na radu, te omogućava svojim klijentima ispunjavanje zakonskih uvjeta i sigurnost radnika prilikom obavljanja poslovnih aktivnosti.READ MORE

dokumentacija-znr

Zaštita na radu – Proving d.o.o

Proving d.o.o i Proving inžinjering d.o.o Sarajevo se bavi aktivnostima iz oblasti zaštite na radu, te omogućava svojim klijentima ispunjavanje zakonskih uvjeta i sigurnost radnika prilikom obavljanja poslovnih aktivnosti.READ MORE

simboli

Sigurnosni znakovi na mjestu rada

Proving d.o.o Sarajevo se bavi aktivnostima iz oblasti zaštite na radu, te omogućava svojim klijentima ispunjavanje zakonskih uvjeta i sigurnost radnika prilikom obavljanja poslovnih aktivnosti.READ MORE

slika

Zaštita okoliša

Proving d.o.o Sarajevo se bavi aktivnostima iz oblasti zastita okolisa, te omogućava klijentima da ispunjavaju sve zakonske norme i uslove koje su potrebne.READ MORE

admin-ajax

Ispitivanje radne sredine – Mikroklima

Proving d.o.o Sarajevo se bavi aktivnostima ispitivanja radne sredine/mikroklima, te omogućava poslodavcima ispunjavanje zakonskih obaveza i normi, ali i uposlenicima kompanija da rade u odgovarajućoj radnoj sredini. U nastavku Vama donosimo više informacija o ovoj oblasti.READ MORE

oprema

Zaštita od požara – protupožarna oprema

Proving inžinjering d.o.o Sarajevo se bavi prodajom opremom za zaštitu od požara i zaštitu na radu. Široka ponuda naše kvalitetne opreme omogućava našim klijentima da ispunjavaju zakonske uvjete i da budu osigurani od požara.READ MORE

error: Content is protected !!