Sigurnosni znakovi na mjestu rada

Proving d.o.o Sarajevo se bavi aktivnostima iz oblasti zaštite na radu, te omogućava svojim klijentima ispunjavanje zakonskih uvjeta i sigurnost radnika prilikom obavljanja poslovnih aktivnosti.Zakon u Bosni i Hercegovini propisuje korištenje sigurnosnih znakova na radnim mjestima gdje je potrebno da se osiguraju uslovi rada u kojima će radnici biti sigurni i obezbjeđeni od povreda.

OSNOVNI POJMOVI

 • sigurnosni znak je znak koji se odnosi na određeni objekt, djelatnost ili stanje, i daje informacije ili upute u vezi sigurnosti i zaštite zdravlja na radu putem natpisa, boje, svjetlosnog znaka, zvučnog signala, govorne komunikacije ili ručnog signala;
 • znak za zabranu je znak koji zabranjuje postupanje (aktivnosti) koje bi moglo izazvati ili prouzročiti rizik;
 • znak upozorenja je znak koji upozorava na opasnost;
 • znak za obavezno postupanje je znak koji propisuje određeno postupanje;
 • znak za izlaz u slučaju nužde ili za prvu pomoć je znak koji daje informacije o izlazima u slučaju nužde ili sredstvima i opremi za pružanje prve pomoći odnosno spašavanje;
 • natpis je znak koji daje specifične informacije kombinacijom geometrijskog oblika, boja, simbola ili piktograma i koji je vidljiv ako ga se osvijetli svjetlošću određene jakosti;
 • dopunski natpis je znak koji se upotrebljava u kombinaciji s jednim od znakova natpisa i daje dopunske informacije;
 • sigurnosna boja je boja koja ima točno određeno značenje;
 • simbol ili piktogram je lik koji opisuje stanje ili propisuje određeno postupanje, a upotrebljava se na natpisu ili osvijetljenoj površini;
 • svjetlosni znak je znak koji daje naprava izrađena od prozirnih ili propusnih materijala, koji se osvijetli s unutarnje strane ili straga, tako da ostavljaju dojam osvijetljene površine;
 • zvučni signal je šifrirani zvuk koji stvara naprava izrađena za tu namjenu, bez uporabe ljudskog ili umjetnog glasa;
 • govorna komunikacija je unaprijed dogovorena govorna poruka priopćena ljudskim ili umjetnim glasom;
 • ručni signal je pomicanje odnosno položaj ruku ili šaka u šifriranom obliku za navođenje osoba koje izvode manevre, koji predstavljaju rizik za radnike.

Poslodavac mora osigurati postavljanje sigurnosnih znakova na mjestima na kojima se rizici ne mogu izbjeći ili odgovarajuće smanjiti primjenom osnovnih pravila zaštite na radu odnosno organizacijom rada i načinom izvođenja radnih postupaka.

Za više informacija po pitanju aktivnosti iz oblasti zaštite na radu, kontaktirajte nas na :

📧 Mail : info@proving.ba
☎️ Kontakt broj : +387 33 663 100
ili preko Facebook Messengera.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

error: Content is protected !!