Servis protupožarnih (PP) aparata – Proving inzinjering

Proving d.o.o i Proving inžinjering d.o.o Sarajevo se bavi aktivnostima iz oblasti zaštite na radu, te omogućava svojim klijentima ispunjavanje zakonskih uvjeta i sigurnost radnika prilikom obavljanja poslovnih aktivnosti.

PERIODIČNI I KONTROLNI PREGLEDI APARATA ZA POČETNO GAŠENJE POŽARA

Zakon u Bosni i Hercegovini propisuje servisiranje protupožarne opreme i PP aparata svakih 6 mjeseci kako bi bili ispravni i spremni za korištenje u slučaju požara, dok se kontrolni pregled aparata vrši svakih 5 godina od godine proizvodnje aparata.

Periodičnim servisom provjerava se ispravnost i funkcionalnost vatrogasnog aparata i njegovih dijelova te obavlja zamjena dotrajalih i neispravnih dijelova rezervnim dijelovima odobrenim za uporabu od strane proizvođača vatrogasnog aparata.

Postupak i radnje periodičnog servisa vatrogasnih aparata, kao i unutarnji pregled spremnika vatrogasnog aparata i rokove obavljanja radnji propisuje proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik.

 

Serviser vatrogasnog aparata obavezan je o izvršenom periodičkom servisu voditi evidenciju koja sadrži podatke o:

 • tipu vatrogasnog aparata,
 • tvorničkom broju i korisniku vatrogasnog aparata,
 • uočenim nedostacima i njihovom otklanjanju te o datumu izvršenog servisa i serijskim brojevima stavljene evidencijske naljepnice.

(Prema Pravilniku o izboru i održavanju aparata za gašenje požara početnog gašenja koji se mogu stavljati u promet sa garantnim rokom i rokom servisiranja (“Sl. novine FBiH”, br. 46/11), korisnici vatrogasnih aparata dužni su osigurati periodične preglede najmanje jednom u 6 mjeseci.)

Rjesenje broj: 08-03/1-1-44-251/11

why-people-should-use-innovative-fire-extinguishing-from-now-on

 

Pored servisiranja PP aparata, takođe vršimo servisiranje i pregledavanje sljedećih aparata i opreme

 • Periodični i kontrolni pregled svih tipova aparata za gašenje požara
 • Servisiranje, punjenje i održavanje svih tipova aparata za gašenje požara
 • Ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti hidrantske mreže i opreme
 • Ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti dišnih izolacionih aparata
 • Ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti te servisiranje i održavanje svih tipova automatskih sistema za gašenje požara
 • Ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti te sevisiranje i održavanje automatskih sistema za dojavu požara
 • Ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti te sevisiranje i održavanje automatskih sistema za detekciju eksplozivnih i toksičnih gasova
 • Ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti,te servisiranje proptivpožarnih vrata i klapni
 • Ispitivanje protupanične rasvjete

 

Za više informacija po pitanju aktivnosti iz oblasti zaštite na radu, kontaktirajte nas na :

📧 Mail : info@proving.ba
☎️ Kontakt broj : +387 33 771 980
ili preko Facebook Messengera.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

error: Content is protected !!