Ispitivanje radne sredine – Mikroklima

Proving d.o.o Sarajevo se bavi aktivnostima ispitivanja radne sredine/mikroklima, te omogućava poslodavcima ispunjavanje zakonskih obaveza i normi, ali i uposlenicima kompanija da rade u odgovarajućoj radnoj sredini. U nastavku Vama donosimo više informacija o ovoj oblasti.

Poslodavac/kompanije je obavezan procijeniti rizike i osigurati zaštitu zdravlja i sigurnost radnika izloženih fizikalnim, hemijskim i biološkim štetnim djelovanjima na radu, u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu, njegovim provedbenim propisima i pravilima zaštite na radu te posebnim propisima o zaštiti od fizikalnih, hemijskih i bioloških štetnosti.

Pod ispitivanjem radnog okoliša smatra se provođenje postupaka mjerenja faktora u radnom okolišu prema važećim normama te uspoređivanje i ocjena dobivenih rezultata mjerenja s dopuštenim vrijednostima izloženosti pojedinim štetnostima prema propisima odnosno normama s područja zaštite zdravlja na radu.

Poslodavac je obavezan ispitivati radni okoliš na mjestu rada kada:

 • radni postupak utječe na temperaturu, vlažnost i brzinu strujanja zraka
 • u radnom postupku nastaje prašina
 • u radnom postupku nastaje buka, odnosno vibracije
 • pri radu koristi, proizvodi ili prerađuje opasne hemikalije
 • pri radu postoji izloženost opasnim zračenjima
 • su na radu prisutni rizici od eksplozivne atmosfere
 • je pri radu potrebno osigurati odgovarajuću rasvjetu u skladu s procjenom rizika.

Ispitivanja prethodnih stavki poslodavac je obavezan obaviti na način i u rokovima utvrđenim provedbenim propisima i pravilima zaštite na radu te posebnim propisima.

Obaveza ispitivanja radne okoline počinje :

 • nakon što su nastali uslovi, odnosno promjene zbog kojih je ispitivanje obvezno
 • na temelju rješenja inspektora rada ili
 • periodički u rokovima koji ne mogu biti duži od tri godine, ako posebnim propisom nije drukčije određenom.

Neke od aktivnosti koje se poduzimaju prilikom ispitivanja radne sredine su :

 • Ispitivanje i analiza fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti
 • Mjerenje i analiza buke u radnim prostorima
 • Mjerenje i analiza vibracija u prostorima i postrojenjima
 • Mjerenje i analiza osvjetljenosti radnih prostora
 • Mjerenje i analiza temperature i strujanja zraka

 

Za više informacija po pitanju aktivnosti za ispitivanje radne sredine, kontaktirajte nas na :

📧 Mail : info@proving.ba
☎️ Kontakt broj : +387 33 663 100
ili preko Facebook Messengera.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

error: Content is protected !!