slika

Zaštita okoliša

Proving d.o.o Sarajevo se bavi aktivnostima iz oblasti zastita okolisa, te omogućava klijentima da ispunjavaju sve zakonske norme i uslove koje su potrebne.READ MORE

admin-ajax

Ispitivanje radne sredine – Mikroklima

Proving d.o.o Sarajevo se bavi aktivnostima ispitivanja radne sredine/mikroklima, te omogućava poslodavcima ispunjavanje zakonskih obaveza i normi, ali i uposlenicima kompanija da rade u odgovarajućoj radnoj sredini. U nastavku Vama donosimo više informacija o ovoj oblasti.READ MORE

mlaznica

Šta je zaštita od požara ?

Proving d.o.o Sarajevo se već 30 godina bavi aktivnostima iz oblasti zaštite od požara na području Bosne i Hercegovine, te donosi nove vrijednosti, kvalitetan rad i sigurnost kod svojih klijenata.

Opće je poznato da je potrebno poduzeti određene mjere koje će ispuniti obaveze i norme koje zakon propisuju po pitanju zaštite od požara, ali da bi vam bilo jasnije šta su te mjere i aktivnosti i kakve zadatke imaju i zbog čega se poduzimaju, donosimo vam kratko objašnjenje u nastavku teksta.

Zaštita od požara obuhvaća skup aktivnosti čiji je cilj smanjenje rizika nastanka požara, odnosno brzo i kvalitetno gašenje požara ako do istog dođe. Pri tome je potrebno osigurati ispravno funkcioniranje sustava za detekciju i dojavu požara te sustava za gašenje požara. Potrebno je definirati sve radnje koje je potrebno poduzeti u slučaju nastanka požara.

Kod pravnih osoba poslodavac je obavezan izraditi planove evakuacije i spašavanja, upoznati sve zaposlenike sa navedenim planovima te provoditi redovite vježbe evakuacije. Potrebno je odrediti i osposobiti osobe zadužene za provođenje evakuacije. Vježbe evakuacije potrebno je provoditi najmanje jednom u dvije godine. Prema Zakonu o zaštiti od požara svaki zaposlenik mora biti osposobljen za početno gašenje požara u trajanju od osam sati kako bi se osigurala učinkovita zaštita pučanstva i imovine ugroženih požarom.

Za više informacija po pitanju aktivnosti za zaštitu od požara, kontaktirajte nas na :

📧 Mail : info@proving.ba
☎️ Kontakt broj : +387 33 663 100
ili preko Facebook Messengera.
oprema

Zaštita od požara – protupožarna oprema

Proving inžinjering d.o.o Sarajevo se bavi prodajom opremom za zaštitu od požara i zaštitu na radu. Široka ponuda naše kvalitetne opreme omogućava našim klijentima da ispunjavaju zakonske uvjete i da budu osigurani od požara.READ MORE

error: Content is protected !!